Keo - kompletní evidence obce

KEO (Komplexní evidence obce) je český informační systém z dílny firmy ALIS s.r.o. určený pro zpracování administrativy obecních a městských úřadů. Patří mezi nejvíce používané informační systémy pro místní samosprávu. Počet uživatelů již přesáhl 3000. Celý systém tvoří více samostatných modulů, které jsou navzájem propojeny logickými vazbami.Moduly jsou aktualizovány s ohledem na nově vznikající legislativu nebo na úpravy jednotlivých zákonů.

Výhody systému.:

• komplexnost, provázanost a jednoduchá obsluha
• využití internetu pro reinstalace nových verzí systému
• cenová dostupnost
• smluvní garance vazeb na legislativu
• provoz v lokální počítačové síti
• certifikace na shodu se standardy SIS
• stabilita systému, zajištění bezpečnosti dat