Gramis - geografický informační systém

Gramis je český geografický informační systém, jeho tvůrcem je firma Geodézie Topos a.s. Dobruška a je určen pro práci s digitální vektorovou nebo rastrovou mapou a připojenými databázemi.

Gramis umožňuje přímé napojení na databázi popisných informací z katastrálního úřadu. V tomto systému je možné mít zakresleny veškeré inženýrské sítě, územní plán, ochranná pásma, letecké snímky, mapy vrstevnic atd., popř. tyto informace dále zakreslovat a měnit.Takovou mapu lze poté využít např. při přípravě územního plánu, různých projektů apod. kdy lze předávat data v digitální formě.

Gramis umí též zobrazovat data Geobáze firmy Geodézie ČS a.s. Česká Lípa, která zpracovává rastrové mapy ČR, mapy měst ČR. Pro více informací nás kontaktujte...