Keo -X - informační systém pro místní samosprávu

KEO-X navazuje na úspěšný informační systém KEO, který se řadí mezi nejvíce používané aplikace pro místní samosprávu. Celý systém tvoří více samostatných modulů, které jsou navzájem propojeny logickými vazbami. Systém je budován modulárně a tím je umožněno nasazování jednotlivých částí, nezávisle na provozu stávajícího systému KEO.

Moduly připravené k nasazení:

• Spisová služba
• Evidence obyvatel
• Evidence nemovitostí
• Registr budov a bytů
• Evidence psů
• Oceňování pozemků
• Volby
• Matrika
• Spisovna
• Evidence hřbitova
• Účetnictví